Happiness @ work!

Werkgeluk; een term die al een tijdje ‘hip’ is en waar inmiddels heel wat mensen zich in verdiepen. Afgelopen week was zelfs verkozen tot de week van het werkgeluk! Uit onderzoek blijkt dat mensen die gelukkig zijn in hun werk meer energie hebben, beter presenteren en ook vaak een betere relatie hebben met hun collega’s. Daarnaast voelen ze zich meer betrokken en krijgen ook meer werk gedaan. Maar hoe zorg je dat je medewerkers happy zijn en welke factoren hebben invloed hierop? En dan zeker in deze tijden van corona waar in veel gevallen medewerkers op afstand werken. Dit is natuurlijk van grote impact op het werkgeluk.

Martin Seligman (de grondlegger van de positieve psychologie) onderscheidt vijf factoren die invloed hebben op het werkgeluk en dit verwerkt in het zogenoemde PERMA model:

Positieve emoties

Engagement = Flow

Relaties = verbinden

Meaning = betekenis

Accomplishment = uitdaging

Het pluspunt van dit model is dat het focust op zaken die het werkgeluk vergroten in plaats van de traditionele kijk om te focussen op zaken die het werkgeluk verlagen. Hierbij wordt dus ingezoomd op de positieve kant om te kijken hoe die vergroot kan worden. Hieronder een toeliching op deze 5 factoren. Het kan dus heel interessant om te kijken hoe dit bij jouw bedrijf is en waar “positieve” winst te behalen is.

Positieve emoties

Iedereen ervaart bepaalde emoties tijdens het werk. Dit kunnen positieve emoties zijn zoals tevredenheid, plezier en dankbaarheid. Maar anderzijds ook emoties zoals frustratie, boosheid en ontevredenheid. Als leidinggevende kan het helpen om hier meer inzicht in te krijgen om te kijken of je je medewerker hiermee kan helpen. Negatieve emoties is namelijk niet alleen een energie slurper voor de medewerker zelf maar ook voor de omgeving. Wat heeft deze medewerker nodig om meer positieve emoties te ervaren? Als de medewerker kampt met veel negatieve emoties dan kan je daar het gesprek over aangaan om te kijken of je hem of haar kan helpen. Hierbij kan je ook kijken wanneer hij of zij wel positieve emoties ervaart. Mogelijk kan een coachtraject ook helpend zijn.

Flow

Ken je dat gevoel dat je ergens mee bezig bent en opeens de tijd helemaal bent vergeten. Dat je zo opgaat in het moment dat de rest van de wereld even niet lijkt te bestaan? Dan ben je in een flow. Je voelt je gemotiveerd en geïnspireerd om je werkt te doen en het kost weinig moeite. Medewerkers die in deze flow zitten gaan met veel meer plezier in hun werk en presteren ook vaak beter. De mate waarin medewerkers het werk zinvol vinden heeft ook impact op of ze makkelijk in flow komen of niet. Daarnaast zijn ook de soort werkzaamheden van belang hoeveel flow iemand ervaart. De ene persoon vindt het heerlijk om in dossiers te duiken en alles tot in de puntjes uit te werken terwijl de ander liever zaken coördineert en regelt. Als iemand dus moeite heeft om in de flow te komen, is het ook een mogelijkheid dat de type werkzaamheden niet passen.

Relaties

Hoe de medewerker het contact ervaart met collega’s en de leidinggevende is sterk bepalend voor de mate van werkgeluk die ze ervaren. Ook hoe het team functioneert is hierop van invloed. Gedoe in onderlinge verhoudingen zorgt voor een verlaging van het plezier dat mensen hebben op hun werk. Daarnaast is er een natuurlijke behoefte van de mens om zich verbonden te voelen met andere mensen. Een goede connectie met collega’s is hierbij dus van belang en bepaalt met hoeveel plezier je naar je werk gaat. Teambuilding is om die reden belangrijk, met daarbij het advies niet alleen een activiteit te doen zoals uit eten of een escape room maar ook de dialoog met het team aan te gaan hoe de samenwerking is. Hierbij kan je het vertrouwen onderling in het team ook vergroten.  

Betekenis

Welke betekenis geef je aan je werk. Wat draag je bij, niet alleen voor jezelf maar ook bijvoorbeeld voor de maatschappij. Voor sommige beroepen is dit heel helder, zoals een politie agent die zorgt voor veiligheid op straat, een zorgmedewerker die voor zieke mensen zorgt etc. Maar dit is niet voor alle beroepen zo helder. Voor een medewerker kan het heel belangrijk zijn iets bij te dragen voor de samenleving. En zijn de medewerkers trots op wat ze doen? Dragen ze de missie en kernwaarden van het bedrijf ook uit? Dit zijn ook bepalende factoren met hoeveel plezier mensen naar hun werk gaan en hoeveel energie ze er in stoppen. Dit kan dus ook een mooi onderwerp om het gesprek over aan te gaan om te kijken hoe dit bij jouw bedrijf zit.

Uitdaging

Ieder mens heeft in de basis een behoefte aan groei. Bij de één betekent dit stappen zetten en naar hogere posities gaan, voor de ander is dit meer persoonlijke groei of beter worden in wat hij of zij doet. Daarnaast kan je hierbij ook denken aan hoeveel zeggenschap een medewerker heeft over zijn of haar werk. Zeker bij mensen die al langere tijd dezelfde functie uitoefenen is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Het risico ontstaat anders dat ze als een soort robot naar hun werk gaan en ze zich niet meer heel gemotiveerd voelen. Vaak kan ook met kleine aanpassingen of een opleiding die de medewerker kan volgen hier alweer een positieve prikkel aan gegeven.

Deze 5 factoren hebben ook onderling weer invloed op elkaar. Iemand die in flow zit, zal ook betere relaties met collega’s hebben. Iemand die meer uitdaging ervaart, zal ook meer positieve emoties tijdens werk ervaren. Carpe Vita ontwikkelde een tool om te meten op welke onderdelen het team of bedrijf goed scoort en op welke onderdelen verbetering mogelijk is. Zeker in deze tijden van corona is het extra belangrijk te toetsen of de medewerkers gelukkig zijn in hun werk en waar nodig bij te sturen. Interesse in deze tool of in andere onderwerpen die in deze blog benoemd zijn? Bel Petra (06) 14 64 02 59 of stuur een email naar petra@carpevita.nl